WATERSCHAPSBLADKlazienaveen, aanbrengen elektra-aansluiting tbv stuw Noordersloot in waterloop WL03128

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Enexis Netbeheer B.V. te ‘s-Hertogenbosch voor het aanbrengen en hebben van elektra-aansluiting ten behoeve van stuw Noordersloot van waterschap Vechtstromen in waterloop WL03128, nabij de Verlengde Noordersloot 34 te Klazienaveen, (afvoervak AV15136), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AF, nummer 931.De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54fTer inzageDe vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2130816.BezwaarTegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.Almelo, 19 januari 2021

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in Klazienaveen.

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten