Vastgesteld bestemmingsplan Klazienaveen, Kruiwerk (woningbouw)

Aanvraag voor bestemmingsplan

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 25 januari 2024 het bestemmingsplan Klazienaveen, Kruiwerk (woningbouw) met identificatienummer NL.IMRO.0114.2021056-B701 ongewijzigd vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (zaaknummer 323686-2023) met de bijbehorende stukken van 7 maart 2024 tot en met 17 april 2024 bekijken via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Eveneens is het mogelijk om via www.ruimtelijkeplannen.nl het plan te bekijken.   Bestemmingsplan Klazienaveen, Kruiwerk (woningbouw) Het te ontwikkelen plangebied voor woningbouw ligt aan de zuidkant van Klazienaveen. Het wordt globaal begrensd door grasland/tuin, behorende bij het perceel Dordsedijk 51 in Klazienaveen, in het westen, volkstuinencomplex in het noorden, woonbuurt Plecht in het oosten en bosgebied in het zuiden. Het voornemen is om in het plangebied 16 woningen te ontwikkelen. Het plan bestaat uit 12 woningen van 1 bouwlaag met kap. En 4 woningen die als 1 laag plat en ook als 1 laag plat met een dakopbouw uitgevoerd mogen worden. De 16 nieuwe woningen vormen een nieuwe woonbuurt, die als 1 geheel in de openbare groene omgeving is ingepast. Deze buurt Kruiwerk heeft een vergelijkbare opzet als de naastgelegen buurten Plecht en Kiel. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben echter niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het vastgestelde plan is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp.   Beroep Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 17 april 2024 in beroep gaan. De volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:   1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan; 2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan.   Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.   Inwerkingtreding Het bestemmingsplan is geldig vanaf 18 april 2024. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen Klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten