STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen, Klazienaveen, Dordsedijk tussen 429 en 431 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 23 juni tot en met 3 augustus 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen, Klazienaveen, Dordsedijk tussen 429 en 431 (identificatienummer NL.IMRO.0114.2020024-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan biedt het kader voor de nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen op de plaats van een voormalige agrarische schuur in het bebouwingslint langs de Dordsedijk, ten zuiden van Klazienaveen. ZienswijzeVan 23 juni tot en met 3 augustus kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 237376-2020. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De nieuwe woningen aan de Dordsedijk 429 en 431 hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Om de woningen te realiseren is vanuit de Wet geluidhinder ten gevolge van wegverkeerslawaai een hogere grenswaarde van ten hoogste 53 dB nodig.U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 23 juni tot en met 3 augustus 2021 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. ZienswijzeGedurende de inzageperiode, kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer Z2020-00011094. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten