PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging vergunning ontgrondingen – Willem Albertsvaart NZ te Klazienaveen-Noord

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend voor:het ontgronden van het terrein in de gemeente Emmen, kadastraal bekend Emmen, sectie AE, nummer 2115 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Willem Albertsvaart NZ te Klazienaveen-Noord.U kunt de vergunning en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Eenieder kan tot en met zes weken vanaf publicatiedatum schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze indienen.Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen. Als u binnen de gestelde termijn mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij vth@drenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten