PROVINCIAAL BLADOntwerpbesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Norit Nederland B.V. te Klazienaveen

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 juni 2023 een aanvraag voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Norit Nederland B.V. De aanvraag betreft het gedeeltelijk intrekking van de bij besluit van 20 maart 2001 voor de inrichting gelegen aan het Meester Ovingkanaal O.Z. 3 te Klazienaveen verleende omgevingsvergunning voor wat betreft toepassing van bruinkool als grondstof voor de productie van actief kool.Gedeputeerde Staten zijn van plan de omgevingsvergunning conform het verzoek gedeeltelijk in te trekken.TerinzageleggingU kunt de aanvraag en het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien vanaf 11 juli 2023:•bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;•bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De bekendmaking van het ontwerpbesluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.ZienswijzenVanaf 11 juli 2023 tot en met 21 augustus 2023 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van de besluiten indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling naar voren worden gebracht.InlichtingenVoor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in Klazienaveen.

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten