PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Norit Nederland B.V. te Klazienaveen

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 juni 2023 een aanvraag voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van Norit Nederland B.V. De aanvraag betreft het gedeeltelijk intrekking van de bij besluit van 20 maart 2001 voor de inrichting, gelegen aan het Meester Ovingkanaal O.Z. 3 te Klazienaveen, verleende omgevingsvergunning voor wat betreft toepassing van bruinkool als grondstof voor de productie van actief kool. Gedeputeerde Staten besluiten de omgevingsvergunning conform het verzoek gedeeltelijk in te trekken.TerinzageleggingU kunt de aanvraag en het besluit gedurende zes weken inzien vanaf 5 september 2023:•bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;•bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.BeroepTegen de beschikking kan beroep worden ingesteld. Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van de beschikking worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.InlichtingenVoor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in Klazienaveen.

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten