PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor 2RG B.V. te Klazienaveen

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 1 juni 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend aan 2RG B.V., gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het plaatsen van 3 warmteterugwininstallaties.Bezwaar en beroepBelanghebbenden kunnen vanaf 2 juni 2023 tot en met 13 juli 2023 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.TerinzageleggingU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 2 juni 2023:- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.InlichtingenVoor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in Klazienaveen.

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten