Ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor bestemmingsplan

Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u het ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ (identificatienummer NL.IMRO.0114.2023022-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan voorziet in de omzetting van de maatschappelijke bestemming naar de bestemming wonen voor de Schoorstraat 4. Hiermee wordt het realiseren van drie vrijstaande levensloopbestendige woningen op het perceel aan de Schoorstraat 4 mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet dit plan voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5 in het omzetten van de sport- en maatschappelijke bestemmingen naar de bestemming wonen. Voorheen waren deze panden in gebruik voor een fysiotherapiepraktijk en tandartspraktijk. De panden worden nu alleen nog voor wonen gebruikt. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende woonbestemming voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 180941-2023. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De volgende woningen hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 1.Woning Schoorstraat 2 in Klazienaveen; 2.Woning Stellingstraat ZZ 5 in Klazienaveen. In dit geval is industrielawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld. U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 180941-2023/ Z2023-024929. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen Klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten