Ontwerpbestemmingsplan Klazienaveen, Langestraat–Dordsedijk (supermarkt met appartementen) en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor bestemmingsplan

Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Klazienaveen, Langestraat–Dordsedijk (supermarkt met appartementen) (identificatienummer NL.IMRO.0114.2022031-B501) met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid, bekijken. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken kunt u eveneens inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken.   Ontwerpbestemmingsplan Klazienaveen, Langestraat– Dordsedijk (supermarkt met appartementen) Het te ontwikkelen plangebied ligt op de hoek van de woonstraten Langestraat, Dordsedijk en Derksweg. Het wordt globaal begrensd door de doorgaande Dordsedijk met aan de noordzijde de Ovonde, de bestaande bebouwing (Langestaat) en de brandweerkazerne aan de Derksweg.   Het voornemen is om in het plangebied eigentijdse nieuwbouw van een woongebouw met 23 appartementen en bijhorende bebouwing als een bergingencomplex en overkappingen te realiseren. In het woongebouw is op de begane grond ruimte voor een Aldi-supermarkt. De supermarkt betreft een verplaatsing van de huidige Aldi in Klazienaveen en geen toevoeging van een extra supermarkt. De functie ‘supermarkt’ op de huidige Aldi locatie aan de Langestraat 151 wordt met dit plan planologisch wegbestemd.   Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald.   De geplande locatie ligt binnen de wettelijke geluidszones van de Dordsedijk – Brugstraat en het Van Echtenskanaal NZ. De appartementen hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder als gevolg van het wegverkeer. Aan de maximale ontheffingswaarde wordt wel voldaan. Om het gewenste plan vanuit de Wet geluidhinder mogelijk te maken is op de appartementen een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai nodig. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld. Zienswijzen Gedurende de inzageperiode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 358280-2022.   Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA in Emmen.   Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen.   Algemeen Wilt u digitaal uw zienswijze indienen? Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via https://gemeente.emmen.nl/zienswijze. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen Klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten