GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Valkruid 9’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 25 april 2024 het bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Valkruid 9' (met identificatienummer NL.IMRO.0114.2023023-B701) vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van woensdag 22 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. en https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/Het bestemmingsplan maakt een extra woning mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Deze nieuwe woning zal zijn georiënteerd op Valkruid. Daarnaast zal er aan de voorzijde en zijkant van het perceel de bestemming Tuin komen te liggen, waarbij er aan de zijkant de aanduiding 'ontsluiting' zal worden weergegeven voor gebruik van inrit, wat te bereiken zal zijn vanaf het Van Echtenskanaal NZ.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 26 juni 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 27 juni 2024. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten