GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Klazienaveen, De Doole (8 woningen)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 2 juni 2022 het bestemmingsplan Klazienaveen, De Doole (8 woningen) met identificatienummer NL.IMRO.0114.2020027-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (zaaknummer 296722-2021) met de bijbehorende stukken van 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplan Klazienaveen, De Doole (8 woningen)Het plan biedt het kader voor het realiseren van 8 grondgebonden nieuwbouw woningen op een groenlocatie aan de woonstraat Broekweg, gelegen tussen de woonstraten De Lauden en De Doole. Op de locatie worden 4 vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen mogelijk gemaakt. Naar alle verwachting zal deze ontwikkeling vooral inspelen op de lokale behoefte; huishoudens met een binding met Klazienaveen. De doelgroep voor deze woningen is in eerste instantie (jonge) gezinnen die op zoek zijn naar een volgende stap in hun wooncarrière. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben echter niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het vastgestelde plan is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 23 augustus 2022 in beroep gaan. De volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan.Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 24 augustus 2022. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten