GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Klazienaveen, Dordsedijk tussen 429 en 431 en besluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

BestemmingsplanDe gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 28 oktober 2021 het bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Klazienaveen, Dordsedijk tussen 429 en 431 met identificatienummer NL.IMRO.0114.2020024-B701) vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 24 november t/m 4 januari bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan biedt het kader voor de nieuwbouw van 2 vrijstaande woningen op de plaats van een voormalige agrarische schuur in het bebouwingslint langs de Dordsedijk, ten zuiden van Klazienaveen. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 4 januari in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:•Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 5 januari. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.Besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinderDe Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De nieuwe woningen aan de Dordsedijk 429 en 431 hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het besluit Hogere grenswaarden opgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.U kunt dit besluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 24 november t/m 4 januari bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. (zaaknummer 268234-2021)BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 4 januari in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:•Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 5 januari. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten