GEMEENTEBLADToestemming voor het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen en vaststelling hogere waarden wet geluidhinder aan Langestraat 159 te Klazienaveen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend en overeenkomstig het overgangsrecht van de Omgevingswet een hogere grenswaarde volgens de Wet geluidhinder vastgesteld (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):omgevingsvergunningKLAZIENAVEEN 6 mei 2024, Langestraat 159, het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen (fase 1) (372120-2023)besluit vaststelling hogere grenswaarde 6 mei 2024, Langestraat 159, het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een hogere grenswaarde ten gevolge van industrielawaai volgens artikel 59 e.v. en ten gevolge van wegverkeerslawaai volgens artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde industrielawaai vastgesteld van max. 51 dB (A) en een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van max. 50 dB. (372120-2023/Z2024-007018)Bezwaar omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaardeU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorziening omgevingsvergunningDe hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de beschikkingen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen.Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de omgevingsvergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.Inwerkingtreding en voorlopige voorziening besluit hogere grenswaardeHet besluit treedt een dag na afloop van de bezwarentermijn in werking. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de vaststelling van de hogere grenswaarde wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling bestuurs­recht­spraak, Postbus 200­19, 2500 EA Den Haag. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in Klazienaveen.

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten