GEMEENTEBLADToestemming voor het gebruik van een seizoenstandplaatsvergunning aan Langestraat naast de Witte Olifant te Klazienaveen

Aanvraag voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft de volgende standplaatsvergunning (seizoen) op grond van de APV verleend:KLAZIENAVEEN28 juni 2022, locatie Langestraat naast de Witte Olifant, seizoenstandplaatsvergunning oliebollenkraam, voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022, voor maximaal 6 dagen per week (192161-2022)BezwaarBelanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de genoemde datum van bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.Dit bezwaarschrift moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener;- datum van het bezwaarschrift;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;- waarom u het niet eens bent met het besluit;- uw handtekening. Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe ontheffing treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt de ontheffing nog wel. Wilt u dat de ontheffing tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten