GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Klazienaveen, woning nabij Castor 24

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Klazienaveen, woning nabij Castor 24 (identificatienummer NL.IMRO.0114.2023033-B501) met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt het ontwerpbestemmingsplan te bekijken, dan kunt u het digitale ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Dit plan geeft een planologische grondslag voor het oprichten van een vrijstaande woning aan de achterzijde van het adres Brugstraat 50, grenzend aan Castor 24, binnen afzienbare tijd door middel van een uitwerking. Deze toe te voegen woning dient qua situering en verschijningsvorm aan te sluiten op de bestaande woningen aan de Castor en 22 en 24, waarbij onder andere rekening dient te worden gehouden met nabijgelegen bedrijven aan de Rigel (geluid), de bestaande groenvoorziening en de wegaansluiting op de Castor.ZienswijzeVan 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen via postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 352691-2023 Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen Klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten