GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Eerste herziening’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

BestemmingsplanBurgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Eerste herziening’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2020004-B501’vanaf 1 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad is door de Raad van Staten opgedragen om, met inachtneming van de uitspraak d.d. 11 maart 2015, een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Klazienaveen” te nemen voor een tweetal locaties, namelijk Langestraat 12 en Energiestraat 15 in Klazienaveen. Het onderliggende bestemmingsplan, in de vorm van een facetbestemmingsplan, geeft invulling aan deze uitspraak.ZienswijzeBinnen de termijn van 6 weken van 1 juni 2022 tot en met 12 juli 2022 kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 302067-2021. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten