GEMEENTEBLADOntwerp omgevingsvergunning Klazienaveen, rijwoningen Loperstraat

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen zijn voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een tweetal rijwoningen van drie-onder-één-kap aan de Loperstraat te Klazienaveen. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 57611-2015. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 4 december 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl via planid. “NL.IMRO.0114.Zaak57611-V501”. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende de termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 57611-2015. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, tel.: 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten