GEMEENTEBLADMelding voor het instemmen van een geval van bodemverontreiniging en een saneringsplan aan Brugstraat 152-154 te Klazienaveen

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een melding van een geval van bodemverontreiniging en een saneringsplan: KLAZIENAVEEN 9 april 2024, Brugstraat 152-154 (104425-2024)BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar.Inwerkingtreding en voorlopige voorziening De beschikking treedt een dag na bekendmaking in werking. Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten