GEMEENTEBLADGemeente Emmen – Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod langs de Brugstraat op de parallelweg (westzijde), tussen huisnummers 144 en 153, te Klazienaveen (zaaknummer 124228-2023).

Aanvraag voor Verkeer | Organisatie en beleid

Gelet op:•de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;•het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.Overwegende:•een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994);•het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad (volgens artikel 26 BABW);•de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.Uit het oogpunt van:•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.•het verzekeren van de veiligheid op de weg.•het beschermen van weggebruikers en passagiers.•het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer.Is het gewenst omHet parkeerverbod langs de Brugstraat op de parallelweg (westzijde) op te heffen tussen huisnummers 144 en 153 te Klazienaveen.Motivering:Voorheen was Busmaatschappij Lanting gevestigd aan deze parallelweg, ter hoogte van huisnummer 153. Er werden destijds veelvuldig auto’s geparkeerd aan de westzijde van de parallelweg. Buschauffeurs hadden hinder van de geparkeerde auto’s bij het in- en uitrijden vanaf eigen terrein. Om te zorgen dat de bussen voldoende manoeuvreerruimte hadden is een parkeerverbod ingesteld aan de westzijde van de parallelweg. Busmaatschappij Lanting is al meerdere jaren niet meer gevestigd op dit adres. Het bestaande parkeerverbod aan de westzijde van de weg is daarmee overbodig en zal daarom worden opgeheven.BelangenafwegingNiet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.GehoordOvereenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.Besluiten1.Opheffen van het parkeerverbod langs de Brugstraat op de parallelweg (westzijde) tussen huisnummers 144 en 153 te Klazienaveen. De maatregel wordt uitgevoerd door het verwijderen van het verkeersbord E1 (2x) (als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990).2.De verkeersbesluiten die strijdig zijn met dit besluit komen te vervallen op het moment dat dit besluit in werking treedt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Klazienaveen. Bekijk alle Bekendmakingen klazienaveen in .

https://klazienaveenkrant.nl/bekendmakingen-klazienaveen/

Deel dit bericht:

Redactie Klazienaveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Klazienaveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Klazienaveen.

Gerelateerde berichten